Graficke pismenko Pískovcové sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly po obou stranách bylo vytvořeno pravděpodobně mezi lety 1730–1740. Socha světce stojí na podstavci s půdorysem kříže, kolem je obdélná balustráda. Autorství sousoší dosud není jisté. Podobnost se stylem sochaře M. F. Jäckela ukazuje na autorství regionálně významného jihočeského sochaře první poloviny 18. století Josefa Dietricha. Ten dílo M. F. Jäckela dobře znal, roku 1724 například vytvořil kopii Jäckelovy sochy sv. Anny z Karlova mostu. Přímé doklady o Dietrichově autorství však chybí. Postava Jana Nepomuckého je pojata tradičně, má podobu tichého, do sebe pohrouženého světce. Sousoší tvoří jednu z dominant borovanského náměstí a je od roku 1958 památkově chráněno.

Text: historie
1.8. 2020 - Milan Caha (zdroj: https:/www.pamatkovykatalog.cz)