Pískovcové sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly vzniklo pravděpodobně mezi lety 1730–1740. Jeho autorství není jisté, dle podobnosti se stylem M. F. Jäckela je připisováno regionálně významnému sochaři Josefu Dietrichovi. Sousoší tvoří jednu z dominant náměstí a je od roku 1958 památkově chráněno.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 05/2014
Graficke pismenko Borovany (německy Forbes) jsou městem, jehož dějiny sahají až do konce 12. století. Jsou spojeny s rodem Vítkovců, později Švamberků a Schwarzenbergů. Město je bohaté na kulturní památky - jeho dominantu tvoří náměstí se zámkem, klášterem a radnicí. Sousoší najdete v severní části náměstí, kolem prochází červená turistická trasa. Zaparkovat lze za radnicí nebo u nedalekého autobusového nádraží.
1.8. 2020

  historie

  Pískovcové sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly po obou stranách bylo vytvořeno pravděpodobně mezi lety 1730–1740. Socha světce stojí na podstavci s půdorysem kříže, kolem je obdélná balustráda. Autorství sousoší dosud není jisté. Podobnost se stylem sochaře M. F. Jäckela ukazuje na autorství regionálně významného jihočeského sochaře první poloviny 18. století Josefa Dietricha. Ten dílo M. F. Jäckela dobře znal, roku 1724 například vytvořil

  Milan Caha (zdroj: https:/www.pamatkovykatalog.cz), 1.8. 2020
  sakrální památky
  socha, monument
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Borovany