Výjimečně zachovalý žulový pranýř, součást tehdejšího právního systému, byl postaven roku 1656 a rekonstruovaný v roce 1739. Stojí na čtyřech kamenných stupních, hranolový sokl vrcholí obeliskem prolomeným nikou a ukončený je koulí s plechovou korouhvičkou. Pranýř je památkově chráněn od roku 1963.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 05/2014
Graficke pismenko Borovany (německy Forbes) jsou městem, jehož dějiny sahají až do konce 12. století. Jsou spojeny s rodem Vítkovců, později Švamberků a Schwarzenbergů. Město je bohaté na kulturní památky - jeho dominantu tvoří náměstí se zámkem, klášterem a radnicí. Ohledně žulového pranýře v centrální části náměstí se nedochovalo mnoho písemných záznamů. Jisté je, že byl postaven roku 1656 a poté výrazně opraven roku 1739. Stejně jako jiné pranýře byl součástí tehdejšího právního systému. Provinilci, kteří k němu byli připoutáni, byli jako trest za svá provinění vystaveni veřejné hanbě. Do konce 19. století pranýř také sloužil k upozornění na trhové právo městečka. 8 dnů před konáním trhu na něj byla vyvěšována dřevěná ruka se šavlí, symbol zpřísněné právní ochrany během trhů.
25.7. 2020

  popis

  Výjimečně zachovalý žulový pranýř stojí v centrálním prostoru náměstí. Stojí na čtyřech kamenných stupních. Hranolový sokl má okosené hrany a je zakončen hlavicí. Vrchol sloupu tvoří obelisk - hranol prolomený nikou, na němž stojí kužel na čtyřech koulích ukončený koulí s plechovou korouhvičkou.
  Milan Caha (zdroj: https:/www.pamatkovykatalog.cz), 25.7. 2020
  ostatní
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Borovany