hospic

klášter kongregace Chudých školských sester naší Paní

Graficke pismenko Hospic je dvoupatrový zděný obytný dům se sedlovou střechou. Fasáda je mezi přízemím a patrem dělena pásovou římsou. Okna v přízemí a v 1. patře jsou ve štukových rámech. Okna v 2. patře jsou v hladkých rámech s parapetní římsou a segmentovým frontonem. Portál se štukovým profilovaným ostěním uzavřený stlačeným obloukem je umístěn asymetricky. Nad portálem se nachází kamenná znaková kartuš s datací 1723 a nad ní je nika se sochou sv. Floriána. Vstupní chodba je zaklenuta třemi křížovými klenbami. Schodiště do patra je zaklenuté segmentově. Místnosti v prvním a druhém patře jsou plochostropé. Ve druhém patře je velká plochostropá místnost s fabionem a třemi půlkruhově zaklenutými okny.

Text: popis
25.7. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hospic-538586 a další