Raně barokní sloup se sousoším sv. Antonína s Ježíškem z roku 1666. Patří do šestice památkově chráněných votivních sloupů, které dal postavit Antonín František hrabě Collalto s manželkou Marií Annou Maxmiliánou, rozenou z Althannu. Autorem je pravděpodobně Simon Ohnesorg z Vyskytné u Jihlavy.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 07/2020
Graficke pismenko Raně barokní sloup patří do šestice votivních sloupů s postavami světců, které v Brtnici a jejím blízkém okolí nechali v letech 1661–1676 postavit tehdejší majitelé brtnického panství Antonín František hrabě Collalto s manželkou Marií Annou Maxmiliánou, rozenou hraběnkou z Althannu. Sloup se sochou svatého Antonína Paduánského byl vytvořen dle datace na přední části soklu v roce 1666. Celý soubor, do kterého dále patří sloupy se sochami sv. Rocha a sv. Rozálie (1661), sv. Josefa ( 1661), Madony s Ježíškem (1668), sv. Leopolda (1676) a sv. Tomáše Aquinského (blíže nedatován), pravděpodobně vytvořil kameník Simon Ohnesorg z Vyskytné u Jihlavy, i když jeho autorství je archivními záznamy doloženo jen u některých z těchto sochařských děl.
Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz a http://www.dedictvivysociny.cz), 24.7. 2020

  popis

  Sloup stojí na hranolovém soklu zdobeném rytými rámy, erbem rodu Collaltů a nápisem A. F. E. C. D. C. / 1666 / 1. AVGVSTI. Dřík sloupu je zdoben reliéfní révou s motivy hroznů. Postava světce na vrcholu sloupu je vysoká cca 1 m. Oblečen je do přepásaného mnišského pláště, u levého boku má růženec. V pravé ruce má monstranci s hostií, v levé zavřenou knihu, na které sedí postavička Ježíška. Obě postavy mají kolem hlav zlacené obroučky.
  Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz), 24.7. 2020
  sakrální památky
  socha, monument
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Vysočina
   Jihlava  (JI)
  Brtnice