Graficke pismenko Antický Korint dnes patří k nejzajímavějším archeologickým nalezištím na Peloponésu. Najdeme tady zbytky chrámu boha Apollóna z roku 550 př. Kr., zachovaly se dórské sloupy. Z Oktaviina chrámu také zůstaly sloupy. Římská agora má zachovalé prostory obchodnických a řemeslnických krámků. Z agory vedou schody ke starověké cestě do přístavu Lechaion. Na mramorové kašně Peirene se zachovaly římské nástěnné malby. Vedle muzea zůstala studna ve skalní puklině od zemětřesení. V archeologickém muzeu lze spatřit sochy, vázy, podlahové mozaiky a vykopávky ze zdejšího okolí.

Text: popis
23.7. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: www.greecetravel.com/peloponnesos/corinth/index.html