Raně barokní sloup se sousoším trůnící Madony s Ježíškem z roku 1668. Patří do šestice památkově chráněných votivních sloupů, které dal postavit Antonín František hrabě Collalto s manželkou Marií Annou Maxmiliánou, rozenou z Althannu. Autorem je pravděpodobně Simon Ohnesorg z Vyskytné u Jihlavy.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 07/2020
Graficke pismenko Raně barokní sloup patří do šestice votivních sloupů s postavami světců, které v Brtnici a jejím blízkém okolí nechali v letech 1661–1676 postavit tehdejší majitelé brtnického panství Antonín František hrabě Collalto s manželkou Marií Annou Maxmiliánou, rozenou hraběnkou z Althannu. Sloup se sochou Madony byl vytvořen dle datace na přední části soklu v roce 1668. Celý soubor, do kterého dále patří sloupy se sochami sv. Rocha a sv. Rozálie (1661), sv. Josefa (1661), sv. Antonína Paduánského (1666), sv. Leopolda (1676) a sv. Tomáše Aquinského (blíže nedatován), pravděpodobně vytvořil kameník Simon Ohnesorg z Vyskytné u Jihlavy, i když jeho autorství je archivními záznamy doloženo jen u některých z těchto sochařských děl.
Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz a http://www.dedictvivysociny.cz), 23.7. 2020

  popis

  Sloup stojí na vysokém hranolovém soklu s erbem donátora a nápisem A. F. E. C. D. C. / 1668. Dřík sloupu je zdobený rozvilinou. Na vrcholu stojí sousoší v podživotní velikosti, znázorňující trůnící Madonu s Ježíškem. Sloup se nachází na prvním nádvoří brtnického zámku.
  Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz a http://www.dedictvivysociny.cz), 23.7. 2020
  sakrální památky
  socha, monument
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Vysočina
   Jihlava  (JI)
  Brtnice
  Načítám seznam míst