Graficke pismenko Kněžský seminář ve Vidnavě byl založen vratislavským biskupem a kardinálem Jiřím Koppem v roce 1899, který koupil od města pozemek s rozestavěnou budovou konviktu. Následně bylo přistavěno další křídlo budovy a stavba byla ukončena roku 1902. Reprezentantem učiliště byl ředitel, jehož jmenoval vratislavský arcibiskup. Působili zde téměř výhradně učitelé německé národnosti. V semináři bylo několik knihoven s desítkami tisíc svazků. Vysokoškolský kněžský seminář ve Vidnavě vychoval za dobu své existence asi 370 kněží a z řad posluchačů vyšel i biskup Jiří Stroba.

 
Graficke pismenko Za 2. světové války byla budova předána německé armádě. Do roku 1942 sloužila jako zajatecký tábor pro důstojníky, pak zde byl zřízen lazaret. V roce 1944 budovu poškodil požár. Po válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a opuštěný objekt sloužil jako sklad obilí. V roce 1949 byl pronajat školicímu středisku ČSD v Olomouci. V roce 1950 areál převzala vojenská správa a adaptovala ho na Vojenskou dětskou ozdravovnu Vidnava, která svému účelu sloužila až do roku 1997, kdy byl majetek navrácen církvi.
 
Graficke pismenko Po roce 2000 stát budovu odkoupil a zřídil zde středisko pro kosovské uprchlíky. Později zde měl vzniknout tzv. detenční ústav pro psychicky narušené vězně, k čemuž však nedošlo. V budoucnu by měl celý nevyužitý oplocený areál bývalého kněžského semináře se zahradou přejít do soukromého vlastnictví.

Text: historie
23.7. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: http://cesko.svetadily.cz/olomoucky-kraj/okres-jesenik/vidnava/lokality a další