Zámek vznikl přestavbou hospodářské budovy dvora, a to na přelomu 70. a 80. let 19. století, kdy léna Hrozová a Moravské Pelhřimovy vlastnili příslušníci slezského rytířského rodu Pinů pocházejicího původně z italské Lombardie. V roce 1908 jej koupil Josef Schofer, jehož rodině zůstal zámek až do roku 1945.
Hlavní obrázek místa
Severní nádvorní průčelí
© Dušan Dohňanský 03/2018
Graficke pismenko V roce 1617 zdědil Bedřich Sedlnický po svém zemřelém otci Jaroslavu Sedlnickém léna Hrozová a Moravské Pelhřimovy a pravděpodobně v této době tam vybudoval skromné sídlo v podobě tvrze, jenž se poprvé připomína v roce 1630. V roce 1766 byla obě léna postoupena Janu Josefovi Antonínovi Pinovi z Friedenthalu, příslušníku slezského rytířského rodu Pinů, původem z italské Lombardie. Jakub Felix Pino někdy v letech 1779- 1790 dřevěnou tvrz přeměnil a částečně přestavěl na nový zděný barokní zámek. Ten ale nebyl vůbec udržován a v roce 1877 byl pro špatný stav zbourán. Zbořený objekt byl na přelomu 70. a 80. let 19. století nahrazen ...
D. Dohňanský, zdroj: F.Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska, 1.7. 2020
  zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)
  Hrozová