Weisshuhnův kanál

Papírenský splav, Papírenský náhon

Historie splavu

Graficke pismenko Papírenský splav, který nechal vybudovat v r. 1891 podnikatel Weisshuhn.Splav začíná tunelem 4–5 metrů širokým a 45 metrů dlouhým. Na 3,6 km dlouhém náhonu ve skalnatém svahu, který dodnes přivádí vodu k papírně, je vybudován papírenský splav, tři vodní tunely a několik akvaduktů. Náhon se využíval k plavení dřeva, byla na něm vybudována elektrárna zásobující město Opavu i okolí proudem. Celé vodní dílo, splav i náhon je zapsán do seznamu technických památek.

 
Graficke pismenko V překrásném údolí řeky Moravice zapadá toto vodní dílo organicky, nenásilně a přirozeně do krajiny.

Text: historie
3.5. 2003 - opa.cz/infocentrum