Barokní kostel sv. Matouše nechala v letech 1767-1769 postavit baronka Marie Antonie z Bukůvky, žijící u tehdejší majitelky jimramovského panství Marie Antonie z Waldorfu. Již v r. 1783 byl po jozefínské církevní reformě kostel zrušen a následně upraven na byty.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 06/2020
Graficke pismenko Jimramov (dříve Ingramycz, Gymramow, německy Ingrowitz) je městys rozkládající se po obou stranách zemské hranice Čech a Moravy, přičemž jádro městyse leží na území Moravy. Nachází se zde mnoho památek a historické jádro Jimramova je městskou památkovou zónou. K nejvýznamnějším dominantám patří zámek, kostel Narození Panny Marie a evangelický kostel. V minulosti mezi dominanty patřil ještě kostel sv. Matouše. Dnes je sice již přestavěná, zchátralá a odsvěcená stavba bez věží, ale stále je patrný její sakrální charakter. Tento bývalý kostel naleznete v jižní části Jimramova v ulici U Kaple.
Luděk Vláčil, 19.6. 2020

  historie

  Jednolodní barokní kostel sv. Matouše nechala postavit v letech 1767-1769 baronka Marie Antonie z Bukůvky, která 8 let žila u tehdejší majitelky jimramovského panství Marie Antonie z Waldorfu. Kostel měl dvě věže, velkou při jižním průčelí a malou věžku na hřebenu střechy. Svému účelu však kostel nesloužil dlouho, neboť již v roce 1783 byl po jozefínské církevní reformě shledán nadbytečným. Po odsvěcení kostela bylo jeho vybavení předáno okolním

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.jimramov.cz a další, 19.6. 2020
  sakrální památky
  kostel, chrám
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Vysočina
   Žďár nad Sázavou  (ZR)
  Jimramov