Graficke pismenko První záznam o radnici pochází z roku 1597. V přízemí budovy byl od roku 1600, pak ještě v roce 1700, hostinec. V roce 1750 měla radnice kromě hlavních vrat ještě další tři vchody, kde byly od počátku masné krámy. V roce 1800 byla vedle hlavních vrat již pouze jedna další vrata, kterými se vcházelo k masným krámům, jež byly kolem roku 1900 zrušeny. Původní renesanční budova byla klasicistně přestavěna v roce 1804, kdy vznikl boční trakt. V  přízemí byla také obecní šatlava, a to ještě po roce 1919. Nad ní bydlel obecní strážník. Zasedací místnost zastupitelstva obce byla v poschodí budovy a vedle ní byl obecní archiv. Za sálem do dvora fungovala úřadovna Cyrilo-metodějské záložny, která zde byla do roku 1929, kdy ji vystřídala Živnostenská záložna. Na hřebeni mansardové střechy je věžička se zvonkem, jímž se svolávali občané při požáru. V průčelí památkově chráněné budovy je umístěn obecní znak.

Text: historie
19.7. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.jimramov.cz a další