Dvůr Hradisko je písemně připomenut v roce 1643 za Žerotínů. Jedna z budov dvora sloužící pro jeho správu byla nazývaná zámkem. V roce 1815 se stal vlastníkem panství rod Kinských. Po roce 1910 odkoupilo statek Vítkovické horní a hutní těžířstvo a vlastnilo jej až do roku 1948, kdy přešel do majetku státu.
Hlavní obrázek místa
Hlaní nádvorní průčelí zámku
© Dušan Dohňanský 05/2020
Graficke pismenko V roce 1548 Jan z Pernštejna postoupil obec Vilému staršímu ze Žerotína a od té doby bylo panství Valašské Meziříčí-Krásno-Rožnov v majetku rodu Žerotínů a to až do roku 1815, kdy se vlastníkem stal rod Kinských. Celou tu dobu byl hlavním rezidenčním místem panství zámek ve Valašském Meziříčí. Přesto se v Rožnově vybudoval dvůr plnící hospodářské funkce. Písemně je doložen v roce 1643. Správní budovou se stal objekt v severní části dvora nazývaný zámkem. Ten byl v roce 1899 upraven pod vlivem secese. V roce 1910 odkoupilo statek Vítkovické horní a důlní těžířstvo a vlastnilo jej až do roku 1948, kdy přešel do majetku státu. Celou ...
29.5. 2020
  zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)