V centru města stojí moderní kostel sv. Marie Sionské z r. 1965. Kostel je impozantní stavba. Naproti stojí dvě kaple a zde je prý uložena pravá Archa úmluvy. Vstup do baziliky povolen pouze mužům. Druhý, Starý chrám, vybudován v roce 1665.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Marie Sionské v etiopském Aksúmu
© Pavel Vítek 03/2009
Graficke pismenko Aksúm je město v severní Etiopii, ve svazovém státě Tigraj. V roce 2005 měl Aksúm 47 320 obyvatel. Na území města se nacházelo hlavní město Aksúmského království. Aksúm je významným střediskem etiopské ortodoxní církve. Město Aksúm leží na severu Etiopie, 65 km od hranic s Eritreou. Od pobřeží Rudého moře je vzdálen asi 300 km severovýchodním směrem, ovšem přes stát Eritrea. Od hlavního etiopského města Addis Abeba je vzdálen asi1.000 km severním směrem. Kostel a kaple sv. Marie Sionské najdeme téměř v centru města Aksúm, nedaleko areálu s obelisky, stélami.
Pavel Vítek, 25.5. 2020

  pověsti

  Příběh archy úmluvy. Podle Bible se jedná o schránku, kterou zhotovil Mojžíš dle přesného návodu Boha a uložil do ní desky s deseti přikázáními, které od něj obdržel na hoře Sinaj. Archa pak byla uložena v Jeruzalémě, kde pro ni králové David a Šalomoun vybudovali důstojný příbytek. Tady se ovšem "biblická" stopa ztrácí - podle jedné teorie byla archa zničena v 6. století př. n. l., když babylonský král Nabuchadnessar II. vyplenil Jeruzalém.

  Pavel Vítek, 25.5. 2020

  popis

  V centru města najdeme kopule moderního kostela sv. Marie Sionské. Kostel nechal na místě původního kostela ze 17. století, roku 1965 postavit poslední král králů, Haile Selassie. Vychází z původních tradic, má kruhový půdorys s obloukovým průčelím zdobeným vitrážovými okny. Výškou vyčnívá nad okolím, středová kopule je vzhledem k okolním stavbám dost vysoká. Samotný kostel je i zevnitř na místní poměry impozantní stavbou, klenutá hlavní loď

  Pavel Vítek, 25.5. 2020
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  volně přístupno
  Etiopie