O této sakrální stavě neznámého patrocinia nejsou prakticky žádné informace. Pravděpodobně vznikla po r. 1850. Prvně je doložena na III. vojenském mapování - Františko - josefském probíhajícím v letech 1876-1878.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 05/2020
Graficke pismenko Středomoravská ves Krakovec je místní částí obce Laškov, ležící v okrese Prostějov. Nejvýznamnější pamětihodností vesnice je zdejší zámek vzniklý přestavbou starší tvrze. K dalším památkám patří také několik kaplí, kapliček a božích muk. Největší a nejhodnotnější je kaple zasvěcena svatému Antonínovi Paduánskému nacházející se na návrší jihozápadně od Krakovce. Další větší kaple stojí na návsi u zdi zámecké zahrady. O této stavě neznámého patrocinia nejsou prakticky žádné informace. Pravděpodobně pochází ze 3. čtvrtiny 19. století. U kaple stojí kamenný kříž z r. 1891.
Luděk Vláčil - zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?l a další, 19.7. 2020
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Prostějov  (PT)
  Krakovec