Graficke pismenko Vědci nalezli v Etiopii palác a chrám legendární královny ze Sáby. Zbytky paláce na pahorku Dungur v západní části etiopského Aksúmu prý pocházejí z 10. století před naším letopočtem a byly nalezeny pod pozdějším palácem křesťanského krále. Archeologové také soudí, že na oltáři, který byl orientován k hvězdě Sirius, stála Archa úmluvy. Podle biblických pramenů šlo o pozlacenou truhlu z akátového dřeva, která obsahovala kamenné tabule s deseti přikázáními, jež Mojžíšovi svěřil Hospodin na hoře Sinaj. Tvrdí, že královnin palác byl zanedlouho po dokončení zbourán a postaven nově tak, aby se orientoval podle Siria. Novou stavbu prý provedl královnin syn Menelik, kterého panovnice měla s králem Šalomounem. Právě o Menelikovi se traduje, že odcizil desky s desaterem a převezl je do afrického království Aksúm. Od tohoto Šalomounova syna odvozují původ všichni etiopští vládci, včetně posledního císaře Haileho Selassieho, který žil ve 20. století. U oltáře nalezli archeologové na 17 obětních darů, většinou nádoby, které nebyly uloženy dál než 3,5 metru od oltáře. Dnes jsou z paláce jen zbytky obvodových zdí. Uprostřed areálu stojí dvoupatrová vyhlídková věž. Celý areál dosud nebyl archeologicky prozkoumán.

Text: historie
22.5. 2020 - Pavel Vítek