Historie doku Alexandra

Graficke pismenko Firma Harland & Wolff byla založena v roce 1861 Eduardem Jakubem Harlandem (1831-1895) a Němcem Gustavem Vilhelmem Wolffem (1834-1914). E.J. Harland byl původně ředitelem zdejších loděnic. V roce 1858 je koupil od svého zaměstnavatele.

 
Graficke pismenko Stavba doku Alexandra, ve kterém dnes kotví křižník Caroline, probíhala v letech 1885-1888. Zahájení stavby se zúčastnila princezna (budoucí královna) Alexandra, po níž je dok pojmenován. Starší dok Hamilton, dokončený v roce 1867, již nemohl pojmout nové delší lodě. Stavbu nového doku provedla firma McCrea & McFarland. Hloubení bylo náročné poněvadž tato část loděnic vznikla navršením odpadu ze dna řeky při rozšiřování Královnina ostrova (Queen’s Island) ve čtyřicátých letech 18. stol.
 
Graficke pismenko Na stavbě se podílelo až 500 dělníků. Ti byli kromě jediného muže všichni katolického vyznání. Katolíci neměli povoleno v loděnicích pracovat a hloubení doku byla jediná práce kterou tu mohli provádět. Belfast byl rozdělen mezi katolíky a protestanty na principu apartheidu. Nepokoje mezi oběma stranami se projevily během stavby doku, kdy na sebe obě strany útočily (více k apartheidu viz. radnice v Belfastu). Jediný protestantský dělník který na stavbě doku pracoval byl vyhnán. V důsledku toho protestanti zorganizovali odvetnou akci.
 
Graficke pismenko Dok má délku přibližně 250 m, šířku 28 m a hloubku 9.5 m. Byl navržen tak aby se dal ve své délce rozdělit na tři samostatné části. Cena stavby byla 93000 liber.

Text: historie
20.5. 2020 - Pavel Semple, zdroj: (https://titanicbelfast.com/Discover/Titanic-Stories/The-Alexandra-Graving-Dock.aspx)