zámek Šebetov

Starý zámek

Graficke pismenko Od roku 1200, kdy se Šebetov poprve připomíná, až do r.1784 vlastnil obec premonstrátský klášter Hradisko u Olomouce. Opat Kašpar z Litovle přistoupil v roce 1570 k výstavbě dvora s pivovarem, jehož součásti byla i rezidenční budova pro příslušníky kláštera později nazývaná jako Starý zámek. Byl postaven v renesančním stylu, ovšem celý areál byl dokončen až v roce 1598 za opata Jiřího Pavorina z Pavorinu. V roce 1880 vídeňský podnikatel Mořic Konigswarter přistoupil k přestavbě nejen tehdy už existujicího nového zámku, ale i zámku starého, u něhož byla provedena přístavba prvního patra a bylo upraveno boční křídlo. Od výstavby nové rezidence koncem 17. století starý zámek sloužil už jen jako kanceláře a úřednické byty.

 
Graficke pismenko Po roce 1948 se ve starém zámku střídaly různé státní organizace. V  70. a 80. letech 20. století byla část dvora i starého zámku pobořena a totálně zrekonstruována. V dnešní podobě je to jednopatrová obdélniková budova s hlavním křídlem orientovaným na západ a bočním na sever. Západní křídlo bylo při rekonstrukci zkráceno o architektonicky nejcennější severní část. Objekt dnes slouží jako byty.
 
Graficke pismenko Výstavby obou zámků v Šebetově spolu v podstatě nesouvisí a nemají na sebe návaznost jak se původně v literatuře předkládalo.

Text: historie
19.5. 2020 - D. Dohňanský, zdroj: F.Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska