Graficke pismenko Obec Šášovice se poprvé připomíná v roce 1350, přičemž byla součásti panství Telč. V její držbě se střídala celá řada majitelů mmj. rod Slavatů, který vlastnil obec až do roku 1691. Pak následovali příslušníci rodu Lichtenštejn-Kastelkorn a po nich Podstatští z Prusinovic. A právě Leopold I. Podstatský-Lichtenštejn, který telčské panství převzal v roce 1763, nechal v letech 1804 - 1807 vybudovat nový dvůr, jehož ústřední budovou byl zámek na sv. straně dvora. Příslušenstvím panství Telč byly Šášovice až do roku1828, kdy za Gustava Aloisa Podstatského-Lichtenštejna připadly statku Želetava, přičemž zámek Terezov se stal sídlem správy tohoto panství. V roce 1872 ale Karel Kammel přeložil správu panství do Želetavy, čímž zámek začal sloužit už jen jako sídlo správy dvora. Dcera Karla Kammela Anna provd. Attemsová jej vlastnila až do roku 1945, kdy přešel do majetku státu.

 
Graficke pismenko Zámek byla ve střední části jednopatrová budova o sedmi okenních osách, krytá sedlovou střechou. V přízemí se nacházel vstupní portál průjezdu. Severní a jižní části zámku byly jen přízemní.
 
Graficke pismenko V 70. letech byly na zámeckém křídle dvora provedené rozsáhlé stavební úpravy, které zámek architektonicky znehodnotily. Dnes má vzhled novodobé stavby a slouží převážně k bydlení.

Text: historie
18.5. 2020 - D. Dohňanský, zdroj: F.Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska