Graficke pismenko V interiéru katedrály zaujme apsidální mozaika, jíž vévodí Ježíš Kristus, po jehož stranách stojí Panna Marie a svatý Jan Křtitel. Nejdůležitějším obrazem, ačkoli snadno přehlédnutelným, je vyobrazení Panny Marie pod varhanami. Vznikl někdy na počátku 13. století. Jednoznačně nejslavnějším exponátem interiéru katedrály je krásná mramorová kazatelna vytvořena Giovannim Pisanem na začátku 14. století. Původní kazatelna byla z kostela odstraněna po požáru v roce 1595 a znovu umístěna na původní místo byla až ve 20. létech 20. století. V pravé lodi je náhrobek německého císaře Jindřicha VII., jenž byl spojencem Pisánských. Podlehl otravě z otrávené hostie, jež mu byla podána při mši.

Text: popis
17.5. 2020 - Pavel Vítek