Katedrála postavena na náměstí jako první. Stavba začala r. 1064 a dokončena o sto let později. Ukázka pisánského stavebního slohu. Nezvyklé slepé arkády s portály v přízemí a prvním patře. Nejslavnější v interiéru katedrály je krásná mramorová kazatelna.
Hlavní obrázek místa
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v italské Pise
© Pavel Vítek 05/2001
Graficke pismenko Pisa byla založena při ústí řeky Arno asi ve 13. století př. n. l. Město stálo na břehu moře, kde byl i velký přístav. V novověku se ústí řeky zaneslo bahnem a mořské pobřeží se posunulo asi o 10 km od města, takže přístav zmizel. Ve 20. století se Pisa stala turistickým městem. Hlavním turistickým lákadlem je Piazza dei Miracoli neboli Náměstí zázraků, také Piazza del Duomo, které leží v severozápadní části historického města. Jde o Dóm Nanebevzetí Panny Marie, zvonici, neboli šikmou věž, baptisterium a hřbitov Camposanto Monumentale. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie, dóm, je nejmohutnější stavba na Náměstí zázraků.
Pavel Vítek, 17.5. 2020

  historie

  Katedrála byla postavena na náměstí jako první. Okolní budovy byly pouze přidruženou součástí nejvyššího svatostánku. Náměstí zázraků se jakoby zásahem shůry dochovalo v celé své kráse v dobách ničivého bombardování města Pisy za druhé svět. války. Proto je dnes nejen jakýmsi válkou nedotčeným monumentem středověké krásy, ale také okouzlujícím architektonickým komplexem zcela nezapadajícím do kontextu moderního města stojícího poblíž. Poté, co

  Pavel Vítek, 17.5. 2020

  popis

  V interiéru katedrály zaujme apsidální mozaika, jíž vévodí Ježíš Kristus, po jehož stranách stojí Panna Marie a svatý Jan Křtitel. Nejdůležitějším obrazem, ačkoli snadno přehlédnutelným, je vyobrazení Panny Marie pod varhanami. Vznikl někdy na počátku 13. století. Jednoznačně nejslavnějším exponátem interiéru katedrály je krásná mramorová kazatelna vytvořena Giovannim Pisanem na začátku 14. století. Původní kazatelna byla z kostela odstraněna po

  Pavel Vítek, 17.5. 2020
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  volně přístupno
  Itálie
  Toskánsko