baptisterium

Itálie, Pisa

Graficke pismenko Náměstí zázraků se jakoby zásahem shůry dochovalo v celé své kráse v dobách ničivého bombardování města Pisy za druhé svět. války. Proto je dnes nejen jakýmsi válkou nedotčeným monumentem středověké krásy, ale také okouzlujícím architektonickým komplexem zcela nezapadajícím do kontextu moderního města stojícího poblíž. Baptisterium je první stavbou, kterou zaznamenáme po vstupu od západu monumentální bránou na Náměstí zázraků. Stavba, tak jak bylo v době realizace obvyklé, je zasvěcena svatému Janu Křtiteli, neboť sloužila k účelům zasvěcení novorozenců do křesťanské víry. Současně s ostatními stavbami na zatravněném náměstíčku je křtitelnice vrcholnou ukázkou tzv. „zlatého věku“ města Pisy, který město zažilo v 11. – 13. století. Zdejší architektura nese specifické označení „pisánsko-románský styl“ charakteristický černobílými mramorovými bloky s použitím inspirace maurských vzorů z jihu Iberského poloostrova, který se nikde jinde na světě nevyskytuje. Stavbu projektoval místní rodák nazývaný Deotisalvi. Skutečných prací se pak ve 13. století účastnili bratři Nicola a Giovanni Pisanové. O dalším průběhu středověké stavby víc nevíme, známé je datum ukončení, které se udává na konec 14. století. V 19. století pak celý komplex budov prošel nezbytnou rekonstrukcí.

Text: historie
16.5. 2020 - Pavel Vítek