vila a ústřední ředitelství firmy Landsberger

Mandlovna, bělidlo, úpravna, mechanická tkalcovna a ředitelství firmy Landsberger, vila (zámek) rodiny Landsbergerů, Podzámecká obec, Podhůří, Poříčí, ředitelství Slezanu

Graficke pismenko Areál s bohatou a dlouhou historií, to je prostor tzv. bývalého ředitelství Slezanu ve Frýdku, na úpatí zámeckého kopce s historickýcm jádrem města a zámkem, vklínený mezi železniční trať a řeku Ostravici. Již nejpozději od pozdního středověku se v těchto místech rokládalo jedno z hospodářských zázemí zámku, tzv. Podzámecká obec, a protékal tudy starý vodní náhon, který se pod zámkem vléval do řeky. Stával zde mimo jiné i vodní moučný mlýn nebo vodní valcha. V mladší době si zde vrchnost zřídila i panský pivovar se sladovnou a ledovými sklepy. S úpadkem vrchnostenských provozů na přelomu 18. a 19. století se areál stal pro panstvo nerentabilní a v r. 1855 jej odkoupil židovský podnikatel Filip Landsberger, čímž začíná bohatý rozvoj textilního průmyslu ve Frýdku, který přetrvával až do počátku 2. světové války. Landsberegerové si z areálu udělali svou centrálu a vystavěli si zde i honosnou vilu - zámeček - s okrasným parkem. Po zestátnění bývalých textilek to šlo s celým areálem od desíti k pěti. Dnes areál, který obsahuje nejen starší tovární budovy, ale i objekty ředitelství, bývalou vilu (zámek) a park "spí" a čeká na svůj další osud.

Text: turistické
15.5. 2020 - Jan P. Štěpánek