hrad Plassenburg

Bavorsko, Horní Franky

Graficke pismenko Plassenburg je poprvé zmíněn v roce 1135. V roce 1158 byli pánové z Plassenburgu zmiňováno jako majitelé hradu. Po roce 1278 postupně měnil majitele, až roku 1340 přešel do majetku burgavských Norimberků z rodu Hohenzollernů. Plassenburg se postupně stal novým centrem moci pro Hohenzollerny. V roce 1530 byl hrad postupně přestavován v pevnost což s malými přestávkami trvalo až do roku 1607. Hrad, pevnost, přežil třicetiletou válku i když byl několikrát obléhán. I když měnil majitele, stále byl v majetku některé z větví Hohenzollernů. Bylo zde zřízeno úložiště Hohenzollernského tajného archivu a galerie předků se stovkami obrazů. Naposledy byl Plassenburg obléhán za napoleonských válek. Na příkaz Napoleona bylo v zimě 1806/07 opevnění Plassenburgu strženo. Následně pak pevnost sloužila jako vojenská nemocnice pak i jako vězení. Po druhé světové válce byli na hradě ubytovány stovky uprchlíků a vysídlených osob z východoněmeckých oblastí a ze Sudet.

Text: historie
15.5. 2020 - Pavel Vítek