Graficke pismenko Dominantní stavbou celého areálu je mohutná čtvercová Kukulkánova pyramida, jejíž hlavní schodiště je obráceno na sever. Pyramida byla zasvěcena mayskému bohu slunce a nebes Kukulkánovi (maysky Quetzalcoatl), kterému se rovněž říká Opeřený had. Pyramida je často nazývána také španělským pojmenováním El Castillo, tedy „hrad“. Stavba je krásně souměrná a působí velmi majestátně. Její vrchol se nachází ve výšce 24 metrů a vede na něj u každé strany 91 schodů, přičemž jednotlivá schodiště stoupají pod úhlem 45 stupňů. Hlavní strana pyramidy je rozpoznatelná podle toho, že po stranách schodiště jakoby se plazili dva hadi, jejichž hlavy odpočívají až u země. Stejný motiv se pak opakuje i u vchodu do chrámu, který se nachází na vrcholu pyramidy. V nitru Kukulkánovy pyramidy je ukryta ještě jedna, mnohem starší pyramida, do níž je možné se dostat úzkou chodbou, pro turisty je však nepřístupná. Chodba vyúsťuje v Jaguářím chrámu, v němž je k vidění trůn červeného jaguára a velká socha mayského boha deště jménem Chaac Mool. Další známou stavbou v areálu Chichen Itzá je tzv. observatoř nazývaná Caracol. Střecha této stavby má tvar kopule, která na vrcholu není uzavřená. Mayové používali Caracol k pozorování hvězd, oblohy a k určování významných událostí. Nedaleko se nachází plošina Tzompantli, která vyvolává v mnoha lidech úzkostné pocity. Je totiž vyzdobena reliéfy šklebících se lebek a je údajně místem, kde byly vystavovány hlavy lidských obětí zabitých při krvavých obřadech. Jednou z nepřehlédnutelných staveb v Chichen Itzá je také Chrám válečníků (Templo de los Guerreros) nacházející se na nevelké pyramidě zdobené sochami boha deště Chaaca a Opeřeného hada. Chrám je obehnán řadou kamenných sloupů, jimiž při úsvitu prochází sluneční paprsky. Nedaleko Chrámu válečníků najdete Gran Juego de Pelota, tedy velké hřiště na pelotu, což je typická mayská míčová hra, která měla velký náboženský podtext. Smyslem hry bylo dostat kaučukový míč skrz malý kamenný kruh zavěšený vysoko na zdi. Paradoxní je, že družstvo, které nakonec vyhrálo, bylo rituálně popraveno a obětováno bohům. Gran Juego de Pelota je se svou délkou 168 metrů největším hřištěm v celé Střední Americe. V blízkosti hřiště stojí ještě několik dalších chrámů, jako například Jižní a Severní chrám, Chrám jaguárů a různé vyvýšené stavby. Dále je součástí Chichen Itzá také Chrám stolů, či Chrám Chaac Moola, ale také četné sloupové sály. Za sloupovými síněmi jsou k vidění další menší chrámy a najdete tam také parní lázně. Chichen Itzá dnes patří mezi největší turistická lákadla Mexika.

Text: popis
13.5. 2020 - Pavel Vítek