Původně renesanční tvrz, upravená barokně na zámek a dále v závěru 19. století (největší vrchol rozkvětu panství za manželů Chotkových, přestavba zámku a stavba kaple). Zámek s rozlehlým hospodářským dvorem a parkem, dochován v barokní úpravě. Vrácen původním majitelům a slouží charitě.
Hlavní obrázek místa
Hlavní zámecká budova se vstupním portálem, vlevo boční křídlo, od jihozápadu
© Jaroslav Špiroch 08/2019
Graficke pismenko Obec Volšovy leží nedaleko Sušice.
Prochází jí zelená turistická značka ze Sušice do Hartmanic (i středem zámeckého areálu).
Od obce směrem na Petrovice u Sušice leží přírodní park Kochánov a Naučná stezka rýžování zlata.
Jaroslav Špiroch, mapy.cz, 8.5. 2020

  historie

  Volšovy patřily do roku 1543 (skoro 500 let) břevnovskému klášteru, od kterého jí koupil Břetislav Švihovský z Rýzmberka a pak Kocové z Dobrše. Již ve 2. polovině 16. století zde stála renesanční tvrz, přestože první písemná zmínka o ní je až ze století sedmnáctého. Další zmínky o tvrzi jsou z r. 1646 (Markéta Kocová z Lub), r. 1686 (Arnošt Vojtěch Račín z Račína), r. 1696 (Johana Eva z Kadova). Od r. 1769 patřily Volšovy hraběti Janu Kryštofu

  Sumava cz., Wikipedie, Jaroslav Špiroch, 8.5. 2020

  popis

  Zámek je prostá jednopatrová budova ve tvaru písmene L, s vystupující kaplí na jihovýchodě z hlavní budovy směrem do parku. Ze starších stavebních fázích se zachoval vstupní portál a klenby přízemních místností (valené a valené s výsečemi). Ostatní ozdobné prvky fasád zanikly během úprav v 19. století (v interiéru doloženy letopočtem 1886 nad vchodem) a po r. 1950. K památkově chráněnému areálu ještě patří sýpka, bývalé čeledníky, chlévy se

  Pamatkovykatalog.cz, Wikipedie, Jaroslav Špiroch, 8.5. 2020
  zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Volšovy