Zachovalý zámek ze 17. století (stavitel J.I.Wideršperg), s později přistavěnou kaplí (poč. 18. století, obraz sv.Anny z té doby). Nevýrazný, díky posledním úpravám zcela smazán historický ráz. V parku za zámkem válcový pavilon. Soukromý majetek (penzion Tvrz Hrnčíř). Přístupný jen pro hosty.
Hlavní obrázek místa
Hlavní průčelí zámku od jihozápadu
© Jaroslav Špiroch 08/2019
Graficke pismenko Jiřičná je malá vesnice, část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy. První písemná zmínka o ní je z r. 1414.
Okrajem vesnice probíhá silnice II/145 a cyklostezka č. 2087.
Asi půl km severně od vesnice se na výrazné ostrožně nad potokem Volšovkou nachází památkově chráněné terénní pozůstatky hradu pod Hrnčířem, který existoval po krátkou dobu okolo poloviny 13. století (viz samostatné heslo).
Jaroslav Špiroch, Wikipedie., 2.5. 2020

  popis

  Zámek je obdélná patrová budova (ve tvaru písmene L) s věžičkou na střeše (nad kaplí) ze 17. století, postavený za J.I. Wideršperga. Jako zámek poprvé připomínán v r. 1789. V přízemí i v patře trámové stropy. Zámecká kaple sv. Josefa a Anny na severní straně přistavěna v letech 1719 - 22. Obdélná, plochostropá, s barokním oltáříkem z 1.poloviny 18. století., s původním obrazem sv. Anny. Za zámkem park a v něm válcový pavilón. Historický ráz

  UPČ 1,nakl.Academia1977,Jaroslav Špiroch, 2.5. 2020
  zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Jiřičná