Obec vznikla - pravděpodobně i s tvrzi - v roce 1270 za Tvrdiše z Rohatce. Až v roce 1368 litomyšlský biskup Albert ze Šternberka prodal ves s tvrzi Beneši z Kravař, který vše připojil ke strážnickému panství. Ve společné listině Alberta a Petra ze Šternberka se předání tvrze potvrdilo. Tvrz se naposledy uvádí v roce 1375.
Hlavní obrázek místa
Vrata k domu čp.78, jenž stojí v jádře tvrziště
© Dušan Dohňanský 06/2018
Graficke pismenko První zmínka o obci pochází z roku 1270, jež hovoří o Tvrdišovi z Rohatce. Další zpráva o Rohatci pochází z roku 1368 kdy tuto ves kupuje Beneš z Kravař a připojil ji ke strážnickému panství.Vlastní tvrz se naposledy uvádí v roce 1375. Pak už o ni není zmínky.
Tvrz zaujala výhodnou polohu na konci zužujicího se výběžku jenž končil těsně nad slepým ramenem Moravy. Před ni se zrozkládala ves. Vlastní jádro tvrziště nebylo velké, bylo oválného tvaru a z větší části bylo obepnuto příkopem. Dnes na něm stojí rodinný domek čp.78, z ramene Moravy byla vybudována odvodňovací strouha.
D.Dohňanský - zdroj: M.Plaček- Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí - Dodatky, 17.3. 2020
  tvrz
  zaniklý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Hodonín  (HO)
  Rohatec