Čtvercová kaple bez oken a s výraznou zvoničkou na střeše byla postavena v první polovině 19. století neznámým stavitelem. Spadala pod faru u sv. Linharta v Údrči. Kaple po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války chátrala a částečně opravena byla až na počátku 21. století.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 05/2018
Graficke pismenko První zmínka o vsi údajně pochází z listin hlásících se k rokům 1183 a 1185, podle nichž ji český kníže Bedřich daroval johanitům. Jedná se však o listinná falza a není jisté, zda se zmínka týká této vesnice. První důvěryhodné zprávy o vsi jsou až ze 14. století, kdy na zdejší tvrzi sídlili Polomcové z Polomi. Tvrz pravděpodobně zanikla před začátkem 17. století, poslední stopy po ní byly zlikvidovány v 60. letech 20. století. Dnes je Polom součástí města Bochov a žije zde desítka obyvatel. Obcí procházejí dvě značené cyklotrasy, červená turistická značka a Skokovská poutní cesta.
6.3. 2020

  popis

  Čtvercová kaple stojí v centru vsi Polom (německy Pohlem). Kaple se zkosenými nárožími a rovným závěrem je kryta plechovou jehlancovou střechou s polygonální zvoničkou, cibulovou bání a křížem na vrcholu. Vnitřek kaple je plochostropý, v závěru je mělká oltářní nika. Výbava interiéru kaple je novodobá.
  Milan Caha (zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz ), 6.3. 2020
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Polom