Hrady.cz

hrad Házmburk

Hasenburg, Klapý

Městečko Podhradín

Graficke pismenko Na terase jihovýchodně pod Černou věží se dodnes nacházejí zbytky městečka, doloženého listinou roku 1452 pod jménem Podhradín. Podle řady dalších dochovaných listin lze soudit, že vzniklo jako útočiště obyvatel Libochovic, zničených husity roku 1424. Městečko úzce vázané na hrad existovalo zřejmě velmi krátce, po uklidnění poměrů v zemi na přelomu 15. a 16. století bylo spolu s ním postupně opuštěno. Centrum panství se jednoznačně přesunulo do obnovených Libochovic a tamní tvrze.

 
Graficke pismenko Městečko bylo hrazené kamenným opevněním, navazujícím na hrad. Mělo zřejmě dvě brány, hradba dosahuje dodnes výše až 4 m. Centrem byl kostel svatého Mikuláše, k němuž se podací právo připomíná naposledy roku 1560, ještě roku 1820 existovaly jeho zdi. Ani z ostatních objektů městečka se nezachovaly viditelné zbytky, což souvisí s pozdějším zemědělským využitím jeho plochy.

Text: historie
13.12. 2009 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 5. díl, Libri 2002


© Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 34.235.127.68, RSS, Vaše oblíbená místa,