Hrady.cz

hrad Házmburk

Hasenburg, Klapý

Házmburk - maják Poohří a alchymistická pevnost

Graficke pismenko Při cestování širokým územím Čech od Lounska a Žatecka na západě, Milešovky a Středohoří na severu, až po sopečné vyvřeliny Sedla a Kalicha daleko na východě, nelze za hezkého počasí přehlédnout grandiózní siluetu majáku Poohří, totiž mohutné zříceniny významného gotického hradu Házmburk (též Klapý). To, že ve své době byla tato "kopie" Bězdězu považována za velmi pevný a významný hrad, svědčí nejen jeho historie a majitelé, kteří se zde vystřídali, ale také seznam jeho strašidel a bájí, vztahujících se k jeho zdem.

 
Graficke pismenko Tak jako na mnoha jiných místech i zde se pověsti a báje zrodily z historické pravdy a reality. Tak je například možno historicky doložit, že v době panování významného rodu pánů Zajíců z Valdeka, kteří jej drželi po zakladatelích, pánech z Lichtenburka a králi Janu Lucemburském, vznikla na hradě v roce 1335 významná alchymistická laboratoř, kde pracovali významní italští mudrcové. Bohužel, provoz takovéto líhně šarlatánů a podvodníků byl velmi nákladný, což vedlo zanedlouho hradního pána Jana Zbyňka Zajíce k totálnímu bankrotu, k čemuž značnou měrou přispěla i trojka židovských lichvářů Eliakama z Libochovic, Aarona z Litoměřic a Eliuda z Třebechovic.
 
Graficke pismenko Možná právě finanční problémy stály za úpornou snahou Jana Zajíce výhodně provdat svoji jedinou dceru. Krutý příběh nešťastné dívky, která nechtěla vstopit do nechtěného svazku, protože milovala zemana Bořivoje z blízké tvrze, který zvítězil v jejím otci štědře dotovaném rytířském turnaji, se stal základem pověsti o Házmburské bílé paní, zaznamenané na příklad v díle významného západočeského spisovatele Zdeňka Šmída Předposlední trubadúr. Panna Lucie se totiž rozhodla být Bořivojovi věrná, i když Jan Zajíc jako podmínku sňatku s tímto chudým šlechticem stanovil, že jeho dceru dostane Bořivoj teprve poté, když přivede z ciziny ochočeného draka.
 
Graficke pismenko Co jiného zbývalo milému Boříkovi, než vyrazit do světa hledat draka. Trvalo to celé roky, než na jednoho narazil, právě v okamžiku, kdy se drak pral se lvem. Bořivoj by sice raději pomohl lvovi, ale láska k Lucii zvítězila, a tak s jeho přičiněním drak nad lvem zvítězil. Na důkaz oddanosti ke svému spojenci se potom nechal i odvést až do daleké země v srdci Evropy. Jenomže zde, na větrům vydaném hradě Házmburk, panna Lucie už nevydržela déle čekat a žalem se utrápila. Když rozradostněný a unavený ženich a zjistil stav věci, žalem mu puklo devátý den srdce.
 
Graficke pismenko Rodinnou tragédii nepřežil dlouho ani náročný otec, neboť ho za jeho ukrutnost na obou mladých lidech vzal čert. Od té doby se každou noc na cimbuří Bílé věže objevuje bílý přízrak panny Lucie, sestupuje dolů k nádvoří, pomalu a za vzlykotu ho přejde a přesně o půlnoci zmizí ve spodní, Černé věži. Na prsou má prý krvavou ránu, z níž jí pomalu odkapává krev. Všude tam, kam kapka krve dopadne, vyroste záhy malá červená květina. Ten, kdo někdy na jaře navštívil Házmburk, jistě potvrdí, že takovýchto kvítků zde rostou spousty!
 
Graficke pismenko Jiná pověst o hradu, jehož dvě mohutné věže, Bílá a Černá, dosud ční k nebesům desítky metrů nad skalnatým hradním hřebenem, se týká tajemných hradních sklepení. Stejně jako na nedalekém Oltáříku se v nich skrývají sudy s výborným vínem, které chrání tři potměšilí mužíčci. Podle některých historiků prý ten, kdo poruší slib jim daný o mlčenlivosti, zemře v pomatení smyslů do několika dnů. Podzemní prostory hradu jsou prý navíc spojeny s hrady Budyní a Košťálovem a jsou v nich také uschovány poklady.
 
Graficke pismenko Pověst o pokladech může mít také svoje pravdivé jádro. Místní lidé si dodnes vyprávějí, jak krajem v roce 1813 po ústupu z Ruska táhly zničené voje Napoleonovy armády. Jeden z oddílů prý pod hradem zakopal svoji válečnou kořist. Podle jedné verze je zlato ukryto v místě, odkud je současně vidět hrad a střecha hájecké myslivny, druhá ujišťuje, že je nutno hledat tam, kam dopadá k večeru stín Černé věže. Dříve zde měla stávat hruška a tam, kam dopadal stín její koruny v šest hodin odpoledne, je nutno kopat.

Text: pověsti
26.8. 2006 - web


© Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 34.235.127.68, RSS, Vaše oblíbená místa,