hrad Házmburk

Hasenburg, Klapý
Zříceniny hradu zal. v 2. pol. 13. stol. Lichtemburky, jiná teze mluví o původ. král. hradě. První zm. r. 1355, Jan Lucemburský jej prodává Z. Zajícovi z Valdeka. Ve 14. stol. hrad rozšířen. R. 1586 veden jako pustý. Nápadná dvojice zachovalých věží.
Hlavní obrázek místa
Hazmburk
© Klára Bendová, 04/2011
Graficke pismenko Jedinečná zřícenina hradu. Dnes je již přístupná bílá věž, ze které je kouzelný rozhled. V areálu hradu je malé občerstvení. POZOR - v případě špatných klimatických podmínek je hrad uzavřen.
var, http://www.hrad-hazmburk.cz, 28.5. 2002

  turistické

  Připomeňme též bývalého prvního kastelána pana Václava Nezmáka, bývalého holiče z Klapého, který každodenně se svým koníkem Vlastou vyvážel vodu a občerstvení pro turisty do dodnes zachovalé chaty, kterou vybavil vlastním nábytkem z holírny, na hradě Hanžburku ve II. světové válce a těsně po ní. Dnes již nikdo nezjistití, kolik Hitlerových odpůrců tam nahoře na Hanžburku bylo ukryto, dokud tam Němci nepostavili protiletadlovou hlásku s těžkým

  25.9. 2003

  historie

  Na úpatí kopce Klapého, na němž stojí mohutný hrad Házmburk (Klapý), sídlili lidé odpradávna; hojné archeologické nálezy začínají zejména od mladší doby kamenné. Není dokonce vyloučeno, že někdy byl osídlen i vrchol kopce, i když odtud nálezy neznáme. Vznik hradu má i své bájné vysvětlení, které nalézáme v Dalimilově kronice. Za knížete Hostivíta se prý snažil jakýsi Léva zmocnit kdysi lučanského území a vystavěl si na kopci pevný hrad, odkud

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 28.5. 2002
  Městečko Podhradín
  Na terase jihovýchodně pod Černou věží se dodnes nacházejí zbytky městečka, doloženého listinou roku 1452 pod jménem Podhradín. Podle řady dalších dochovaných listin lze soudit, že vzniklo jako útočiště obyvatel Libochovic, zničených husity roku 1424. Městečko úzce vázané na hrad existovalo zřejmě velmi krátce, po uklidnění poměrů v zemi na přelomu 15. a 16. století bylo spolu s ním postupně opuštěno. Centrum panství se jednoznačně přesunulo do

  Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 5. díl, Libri 2002, 13.12. 2009

  pověsti

  Klep
  Zvláštního původu jest jméno Klapý, jímž byl obdařen vrch s hradem i osada dole pod nimi. Léva, příbuzný knížete Vlastislava, chtěl se zmocniti knížectví Luckého a vymaniti je z moci knížete Čechův Neklana. Vyhlédl si horu stojící uprostřed roviny a zbudoval na ní hrad, z něhož krajině vládl. Tu přitrhl český kníže s četným vojskem ke hradu, a rozloživ se okolo hory táborem, chystal se hrad ten vyležeti. Léva, aby se osvobodil z obklíčení,

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Vinný sklep
  Libochovický měšťan Michal odbočil s cesty, která ho vedla do Třebenic, a vystoupil vzhůru na Hazmburk. Když se potěšil pohledem na kvetoucí kraj, vešel do hradu, aby si zase po delší době prohlédl zříceninu. Jak tak hradem bloudí, vidí pojednou před sebou otvor do sklepa, který tu dříve nebýval. Dodal si odvahy, sestoupil dolů. Chvíli tápal ve tmě, konečně mu však oči prohlédly. Podél stěny zatuchlého sklepení spatřil státi dlouhou řadu vinných

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Rudé květy
  Za letních nocí, když ve vsi pod Hazmburkem odtroubil ponocný jedenáctou a kraj se ponořil v noční dumy, vyplynula z temných hradních zřícenin postava dívky v bílé říze, s rozpuštěnými vlasy. Kráčela opuštěnými nádvořími hradu, žalostně vzdychala. Po každém vzdechu skanula jí z prsou na zem drobná krůpěj krve. Kam dopadla, tam vyrostl rudý, krvavý kvítek. Byl to duch Lucie, nešťastná dcery Mikuláše Zajíce, pyšného pána hradu Hazmburka. Jak

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Pasáček
  Před mnoha a mnoha lety se udál na Hazmburku následující tajemný příběh. Nastával večer, slunce pomalu zapadalo za obzor a tak se pasáček vydal pomalu k domovu. V Klapý se již rozsvěcela první okna skromných vesnických chalup. Pasáček se, tak jako každý den, vracel po stejné kamenité cestě, lemované vzrostlými stromy. V půli cesty jej zmohla únava, proto uvítal příjemné útočiště u prastarého dubu. Blízký potůček temně šuměl, a tak pasáček

  čro-web, 26.8. 2006
  Agartha
  Pod hradem jsou prý vytesány podzemní místnosti. Vztahují se k nim pověsti o skrytých sklepeních se sudy výborného vína, hlídaného třemi mužíčky. Podzemí hradu je údajně spojeno tajnými zděnými chodbami s hrady Košťálovem a Budyní. Jedna chodba ústila do vsi Sedlce pod hradem. Podle některých pověstí jsou v podzemí ukryty poklady Vypráví se, že pod hradem byl francouzským vojskem po Napoleonově porážce v Rusku zakopán poklad, když se jednotlivé

  agartha, 26.8. 2006
  Útržky pověstí z webu
  V podzemí zříceniny got. hradu Házmburk prý spí vojsko, které přijde na pomoc české zemi v době nejvyšší nouze. Pověsti o bílé paní Lucii, objevující se s krvavou skvrnou na hrudi. Na hradě prý ukryty poklady francouzského vojska, vracející se z tažení v Rusku. Je několik verzí, jak poklad nalézt.
  web, 26.8. 2006
  Házmburk - maják Poohří a alchymistická pevnost
  Při cestování širokým územím Čech od Lounska a Žatecka na západě, Milešovky a Středohoří na severu, až po sopečné vyvřeliny Sedla a Kalicha daleko na východě, nelze za hezkého počasí přehlédnout grandiózní siluetu majáku Poohří, totiž mohutné zříceniny významného gotického hradu Házmburk (též Klapý). To, že ve své době byla tato "kopie" Bězdězu považována za velmi pevný a významný hrad, svědčí nejen jeho historie a majitelé, kteří se zde

  web, 26.8. 2006
  Pokladnice na Házmburku.
  Jedna chudá žena se jednou dozvěděla, že na Zelený čtvrtek se na Házmburku otevírají dveře vedoucí do hradní pokladnice. Aby zmírnila svou bídu čekala tedy se svou dcerkou ve zmíněný den na tom místě celé hodiny; už začínala pochybovat, když se s rachotem objevily a otevřely dveře. Žena rychle vynesla z pokladu co mohla pobrat. Dítě jí následovalo, uvnitř se posadilo na nějaký kámen a jedlo žemli. Žena již vyvlekla nějaké peníze, když k jejímu

  František Kinař - z knihy Pověsti Litoměřické Župy, 13.4. 2012
  Kontaktní informace
  Státní hrad Hazmburk
  Purkrabská 2
  411 17 Libochovice
  Tel: 606 175 052; 606 820 015
  URL: http://www.hrad-hazmburk.cz/
  E-mail: hrad.hazmburk@usti.npu.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 147
  Typ místa: hrad
  Stav místa: zřícenina
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?147
  Uveřejněno: 1.7.2001
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 26' 02.97"
  E 14° 00' 51.52"
  Země: Česká republika
  Kraj: Ústecký kraj
  Okres:  Litoměřice  (LT)
  Obec: Klapý
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu