katedrála Panny Marie

Toomkirik, Tallinn
Pravděpodobně nejstarší dřevěný kostel v Estonsku z r. 1219. Kamenná katedrála dokončena r. 1240. Přestavěna v průběhu 14. a na začátku 15. stol. V roce 1684 vyhořela, poté opravena. V letech 1778-1779 postavena věž. Dnes hlavní katedrála estonské luteránské církve.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 07/2017
Graficke pismenko První dřevěný kostel byl na kopci Toompea postaven krátce po dánském záboru Estonska v roce 1219. V roce 1227 byl kopec obsazen řádem mečových bratří. Rytíři přistoupili k opevňování celého kopce a k výstavbě prvního kamenného hradu. V rámci této stavební aktivity začali dominikáni stavět kamennou katedrálu. Ta je poprvé zmiňována v roce 1233, kdy na kopci Toompea došlo k ozbrojenému střetu mezi řádovými bratry a jejich odpůrci. Tento boj se přesunul z ulic do rozestavěné katedrály. Ta je zmiňována v dopise poslaném do Říma. Řádoví bratři v něm žádají papeže o opětovné posvěcení stavby po jejím znesvěcení. Stavba pak byla ...
Pavel Semple, zdroj: (online Wikipedia a další), 5.2. 2020

  popis

  Katedrála může být nejstarším kostelem v Estonsku. Původně jednolodní stavba byla po úpravách ve 14. a 15. stol. přestavěna na trojlodní. Boční lodě jsou od té hlavní odděleny dvěma trojicemi čtvercových pilířů z 2. pol. 14. stol. Na nich spočívají křížové klenby. Na jižní straně má katedrála přistavěny boční kaple a dva vstupní vestibuly. Presbytář má polygonální závěr. Západní barokní věž pochází z let 1778-1779. Korouhev na věži nese

  Pavel Semple, zdroj: (online Wikipedia a další), 5.2. 2020
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Estonsko