Původní klasicistní lovecký zámeček, později využívaný jen jako hájovna či myslivna. Vznik spadá do let 1764-1768, kdy byl poprvé zachycen na mapě prvního vojenského mapování v těchto létech. V současné době je v soukromých rukou a je pronajímán jako obytná budova.
Hlavní obrázek místa
Hlavní jižní průčelí zámečku
© Dušan Dohňanský 09/2019
Graficke pismenko Vznik zámečku je spojen s rodem Rotallů, kteří vlastnili mj. i Holešov v letech 1717-1762. Někdy v těchto letech postavili klasicistní lovecký zámeček v lesích u Pacetluk. Na vojenské mapě z roku 1764 je již zakreslený. To už jej ale vlastnili šlechtické rody Nadásdyů a Erdödyů. Kvůli větší vzdálenosti od Holešova jej zřejmě brzo opustili a přeměnili na myslivnu. A jako myslivna či hájovna stavba fungovala až do 80. let 20. stol.
Nejlepší přístup je z Pacetluk, ovšem je tam zákaz vjezdu. Majitelem cesty jsou Lesy pod Hostýnem.
D.Dohňanský,OÚ Pacetluky, F.Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska, 24.1. 2020
  zámek
  přestavěno
  nepřístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Kroměříž  (KM)
  Kostelec u Holešova