Graficke pismenko Na vrcholu Velké Deštné vzniklo postupně od konce 19. stol. několik nevysokých dřevěných vyhlídek, které však v důsledku drsných přírodních podmínek zanedlouho zanikly. Na přelomu 20. a 21. století se objevily snahy vybudovat na vrcholu stožár vysílače s rozhlednou, avšak ty narazily na zásadní odpor majitele zdejších horských pozemků. Potomek významného českého šlechtického rodu Jan Kolowrat Krakowský-Liebsteinský odmítal znehodnotit vrchol hory stavbou typizovaného stožáru některého z mobilních operátorů nebo jinou komerční stavbou. Teprve r. 2015 se objevil v rámci česko-polské spolupráce nekomerční projekt turistické rozhledny. Kovovou rozhlednu s dřevěným opláštěním navrhli Ing. arch. Lukáš Svoboda a Ing. arch. Tomáš Jurák z Brna. S tímto projektem Jan Kolowrat souhlasil a bezúplatně převedl pozemek potřebný pro stavbu a provozování rozhledny na obec Deštné v Orlických horách.

 
Graficke pismenko Navržena byla rozhledna s půdorysem pětiúhelníku a její inspirací byly místní klimatické podmínky - vítr a déšť. Dřevěné latě po stranách symbolizují proudy vody padající z oblohy, různý úhel sklonu na jednotlivých stěnách pak různé typy větru. Nová rozhledna byla vybudována firmou Elektroin s r. o. z Náchoda, která se osvědčila při stavbě rozhledny na Stachelbergu u Trutnova. Stavba proběhla v období květen až říjen 2019 a slavnostně byla otevřena v sobotu 26. října 2019, a to společně s připomínkou 30 let fungování srubu pod Velkou Deštnou, který nabízí občerstvení a slouží též jako útulna a stanice Horské služby. Rozhledna umožňuje výhled na celé pásmo Orlických hor, Králický Sněžník, Krkonoše, Jestřebí hory a Broumovské stěny.

Text: historie
28.7. 2020 - Jiří Špaček (s využitím informací rozhledny webzdarma a dalších webových stránek)