Vzkříšená sláva

Graficke pismenko V době, kdy Hasištejn již ležel v rozvalinách, ožívala časem jeho bývalá sláva. Avšak jen na chvíli o Velikém pátku – a ten, kdo spatřil takovéto zjevení, v krátkém čase nato umíral.

 
Graficke pismenko Lesní cestou opodál Hasištejna kráčela chudá stařena. Pospíchala, aby včas došla do kostela, kde se budou čísti pašije. Ačkoliv znala cestu, nemohla toho dne dojíti konce lesa a chodila stále kolem dokola. Pojednou vidí, že se octla opět pod hradem Hasištejnem, že se nad ní týčí chmurné hradby a vysoko k obloze se zdvíhá černá, strašidelná věž. Podivila se, co se to s ní dnes děje, vystoupila po stezce do rozvalin, usedla na mech a odpočívala. Netrvalo dlouho, zmocnila se jí únava, až konečně ulehla a usnula.
 
Graficke pismenko Když se probudila, zaslechla hluk řehtaček a klapaček, nesoucí se k ní z vesnického kostelíka. Chtěla se znovu vydat na cestu, vtom se však rozlehla hradním nádvořím ohlušující rána a z trosek vyvstal nádherný hrad v té podobě, jakou měl za doby své největší slávy. Z komnat vycházely krásné, vyšňořené paní, na nádvořích sedlali panošové koně a rytíři s lovecký průvodem mířili k bráně. Ve všech hradních koutech vládl ruch a šum.
 
Graficke pismenko Stařena se rozhlíží udiveně kolem, pozoruje, že sedí na stupni před vchodem do sklepení. Pohlédla dolů, vytřeštila úžasem oči: v sklepení zářily hromady zlata. Chtěla vstáti a nabrati si z nich zlata do zástěry, tu však zpozorovala, že v koutě sedí bělovlasý stařec. Podíval se na ni ledovým pohledem svých zapadlých očí, pokynul jí rukou, aby šla dále. Ustrašená žena nemohla však učiniti ani jeden krok.
 
Graficke pismenko Stařec se zdvihl, šel jí vstříc. V tu chvíli se dole v údolí rozhlaholily kostelní zvony – neboť, div divoucí, byla tu již Bílá sobota.
 
Graficke pismenko Rozlehla se opět rána, jako by pukla skála, sklepení se zavřelo – a stařena seděla na mechu v starých, omšelých zříceninách.
 
Graficke pismenko Stěží došla domů a doma upadla v horečný spánek, z něhož se už k vědomí neprobrala. Zaplatila krásné vidění smrtí.

Text: pověsti
2.9. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků

tianDe Praha

Hrad Hasištejn byl vybudován k ochraně cesty, jež vedla od zemské hranice přes Kralupy u Chomutova a dále do Čech a navazovala na starou solnou cestu z Halle nad Sálou přes Lipsko, Přísečnici, Kadaň, Žatec, Louny, Slaný a směřující ku Praze. Gotický hrad byl postaven na skalnatém ostrohu, který na z…
historie - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy
Hrad se nalézá na ostrohu u vsi Místo, odbočkou doprava při cestě z Chomutova do Klášterce nad Ohří. Až k hradu lze dojet osobním automobilem a parkovat před vstupní branou do hradu, nebo se lze k hradu dostat pěší tůrou z Prunéřova. Při vstupu do hradu se nalézá nově zbudovaná restaurace, kde zak…
turistické -
Gotický hrad vznikl k obraně obchodní stezky do Saska. Zakladatelem Hasištejna je pravděpodobně Fridrich I. ze Šumburka, který hrad postavil pro krále Jana Lucemburského a byl mu pak ponechán jako léno. 1348 hrad zniňován v Majestas Carolina, 1351 připadl pánům z Šumburka, 1418 dobyt Václavem IV…
historie -

Skála nenávisti

Německý název hradu „Hassenstein“ – t. j. skála nenávisti – vysvětluje pověst takto: V době, kdy konali loupeživé vpády do Evropy lítí Avaři, dolétla i do kadaňské župy zvěst, že krvežíznivý kočovníci vnikli do podunajských zemí a hubí je ohněm i mečem. Kadaňský župan, sídlící na hradě pod horami,…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu