Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Graficke pismenko Gotický hrad vznikl k obraně obchodní stezky do Saska.

 
Graficke pismenko Zakladatelem Hasištejna je pravděpodobně Fridrich I. ze Šumburka, který hrad postavil pro krále Jana Lucemburského a byl mu pak ponechán jako léno. 1348 hrad zniňován v Majestas Carolina, 1351 připadl pánům z Šumburka, 1418 dobyt Václavem IV., který ho zastavil Mikuláši Chudému z Lobkovic.
 
Graficke pismenko Rok nato král Václav IV. zemřel, a protože hrad neměl kdo vyplatiti, zůstal Lobkovicům. Mikuláš provedl řadu oprav hradu a opevnění. Svah k Prunéřovskému potoku byl vyrovnán sklepem, jeho valená klenba nesla dlažbu. Na sever byla postavena čtverhranná, dovnitř otevřená věž s branou, přístupnou po padacím mostě.
 
Graficke pismenko Po smrti Mikuláše Chudého pokračoval v přestavbě hradu jeho syn Mikuláš II.
 
Graficke pismenko Trvale na Hasištejně sídlil známý a věhlasný vzdělanec, cestovatel, humanista a básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Až do roku 1491 hodně cestoval, poznal Itálii, Řecko, Palestinu i Egypt a po návratu se roku 1503 trvale usídlil na Hasištejně. Shromáždil zde početné sbírky uměleckých předmětů a literatury.
 
Graficke pismenko Po smrti Bohuslava nebyl hrad již nastálo osídlen, 1514 přestal být šlechtickým sídlem a po požáru 1560 postupně zpustl.
 
Graficke pismenko Do dnešních dnů zůstaly zachovány mohutné zříceniny dokumentující velikost hradu Hasištejna.
 
Graficke pismenko Jeho dominantou zůstala zachovalá válcovitá věž s vyhlídkou, přitažlivé jsou i rozlehlé podzemní prostory

Text: historie
2.9. 2002 -

tianDe Praha

Hrad Hasištejn byl vybudován k ochraně cesty, jež vedla od zemské hranice přes Kralupy u Chomutova a dále do Čech a navazovala na starou solnou cestu z Halle nad Sálou přes Lipsko, Přísečnici, Kadaň, Žatec, Louny, Slaný a směřující ku Praze. Gotický hrad byl postaven na skalnatém ostrohu, který na z…
historie - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy
Hrad se nalézá na ostrohu u vsi Místo, odbočkou doprava při cestě z Chomutova do Klášterce nad Ohří. Až k hradu lze dojet osobním automobilem a parkovat před vstupní branou do hradu, nebo se lze k hradu dostat pěší tůrou z Prunéřova. Při vstupu do hradu se nalézá nově zbudovaná restaurace, kde zak…
turistické -

Skála nenávisti

Německý název hradu „Hassenstein“ – t. j. skála nenávisti – vysvětluje pověst takto: V době, kdy konali loupeživé vpády do Evropy lítí Avaři, dolétla i do kadaňské župy zvěst, že krvežíznivý kočovníci vnikli do podunajských zemí a hubí je ohněm i mečem. Kadaňský župan, sídlící na hradě pod horami,…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků

Vzkříšená sláva

V době, kdy Hasištejn již ležel v rozvalinách, ožívala časem jeho bývalá sláva. Avšak jen na chvíli o Velikém pátku – a ten, kdo spatřil takovéto zjevení, v krátkém čase nato umíral. Lesní cestou opodál Hasištejna kráčela chudá stařena. Pospíchala, aby včas došla do kostela, kde se budou čísti paši…
pověsti - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu