Synagoga z roku 1883. Kromě modlitebny zde byl byt rabína a učitele a školní učebna. Během Křišťálové noci byla vyrabována, nicméně nebyla vypálena. V roce 1939 byla přestavěna na kancelářskou budovu, ve druhé polovině 20. století na obytný dům. V interiérech jsou údajně fragmenty původní výmalby.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 08/2019

Židé ve Žluticích

Graficke pismenko První židovské osídlení Žlutic je doloženo v první polovině 16. století. V roce 1540 tehdejší majitel panství Jindřich IV. z Plavna Židy z města vykázal. Další zmínka o žlutických židech pochází až z roku 1787. V roce 1870 zde žilo 30 osob židovského vyznání, nicméně již v roce 1875, kdy byla založena žlutická židovská náboženská obec, zde bylo 89 Židů. Modlitebna se tehdy nacházela na dnes neznámém místě ve městě, pohřbívalo se na hřbitovech v Chyších a Nečtinách. Roku 1934 žilo v oblasti působení zdejšího rabinátu celkem 79 věřících, z toho bylo 21 přespolních. V roce 1938, ještě před obsazením pohraničí Německem, většina žlutických Židů přesídlila do vnitrozemí Československa a židovská náboženská obec ve Žluticích zanikla.
Milan Caha (zdroj:http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz), 21.12. 2019

  historie

  Synagogu v ulici Dechant-Hops-Gasse (dnešní ulici 28. října) nechala židovská obec postavit roku 1883. Kromě modlitebny zde byl byt pro rabína a učitele a školní učebna. Ve funkci prvního rabína zde působil až do roku 1926 bývalý učitel Moritz Hoffer. Během Křišťálové noci z 10. na 11. listopadu 1938 byla synagoga ve Žluticích vyrabována, nicméně nebyla, snad proto, že z obou stran sousedila s jinými domy, vypálena. V roce 1939 byla přestavěna

  Milan Caha (zdroj:http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz), 21.12. 2019
  sakrální památky
  židovské památky
  přestavěno
  nepřístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Žlutice
  Načítám seznam míst