Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Graficke pismenko Románská bazilika Nanebevzetí P. Marie byla v Tismicích postavena již na konci 12. století a do dnešních dní se dochovala bez výraznějších změn. Trojlodní bazilika je postavena z neomítnutých pískovcových kvádrů, západní průčelí je strohé s barokním portálem, nad bočními loděmi jsou hranolovými věže s barokními báněmi. Na východě jsou všechny tři lodi zakončeny polookrouhlými apsidami, ty jsou členěny lisenami a ukončeny obloučkovým vlysem s  římsou.

 
Graficke pismenko Hlavní loď sklenutá barokní valenou klenbou s lunetami je od bočních oddělena arkádami střídavě na pilířích a sloupech. Do jižní věže bylo v baroku vloženo vřetenové schodiště na kruchtu, k severní fasádě byla přistavěna obdélná sakristie.

Text: historie
13.2. 2005 - Zany (podle Umělecké památky Čech, díl 2. [T/Ž], Academia, Praha 1982)

tianDe Praha

Románská bazilika byla postavena na konci 12. stol. a zachovala se do dnešních dob bez výraznějších změn. Na přel. 15. a 16. stol. došlo k destrukci jižní stěny, která byla znovu vystavěna r. 1504 a byl do ní vložen gotický boční vstupní portál, ozdobený znakem zemanské rodiny Vrbíků z Tismic, sídlí…
historie -
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu