Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Graficke pismenko Románská bazilika byla postavena na konci 12. stol. a zachovala se do dnešních dob bez výraznějších změn. Na přel. 15. a 16. stol. došlo k destrukci jižní stěny, která byla znovu vystavěna r. 1504 a byl do ní vložen gotický boční vstupní portál, ozdobený znakem zemanské rodiny Vrbíků z Tismic, sídlící na sousední tvrzi. Po r. 1700 bylo postaveno točité schodiště na kruchtu, byla barokně zaklenuta hlavní loď a v barokním stylu byl osazen i nový vstupní portál v západním průčelí. V l. 1752-55 byly provedeny poslední úpravy kostela v barokním stylu, na popud kněžny Marie Terezie Savojské, byla přistavěna sakristie a věže byly zastřešeny barokními báněmi. R. 1958 byl kostel zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek ČR. V l. 2009-2011 byla provedena generální oprava kostela (Program rozvoje venkova ČR).

 
Graficke pismenko Naprostým unikátem je oddělení hlavní lodi baziliky od bočních lodí románskými arkádami, které spočívají střídavě na pilířích a sloupech, což je prvek známý spíše v Porýní, v Čechách nebyl používán.

Text: historie
5.3. 2012 -

tianDe Praha

Románská bazilika Nanebevzetí P. Marie byla v Tismicích postavena již na konci 12. století a do dnešních dní se dochovala bez výraznějších změn. Trojlodní bazilika je postavena z neomítnutých pískovcových kvádrů, západní průčelí je strohé s barokním portálem, nad bočními loděmi jsou hranolovými věže…
historie - Zany (podle Umělecké památky Čech, díl 2. [T/Ž], Academia, Praha 1982)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu