Graficke pismenko Rhodos leží na křižovatce mezi Evropou a Blízkým Východem. V letech 304 př. n. l. – 292 př. n. l. vztyčil ve zdejším přístavu sochař Chares proslulý Rhodský kolos, jeden ze sedmi divů světa. Práce na 32 m vysoké soše boha Slunce Hélia mu trvaly celých 12 let a spotřeboval přitom 9 t stříbra. Kolos se tyčil u vjezdu do zdejšího přístavu Mandraki. Silné zemětřesení, jež postihlo Rhodos v roce 226 př. n. l., značně poškodilo město a bylo příčinou zřícení Rhodského kolosu. Dnes na obou stranách u vjezdu do přístavu můžete vidět dva kamenné sloupy, na nichž tyčí bronzové sochy jelena a laně. Na dlouhém vlnolamu v přístavu si můžete prohlédnout dokonale zachované středověké větrné mlýny, další ze symbolů Rhodosu. Na konci mola je pevnost svatého Mikuláše, která bývala součástí obranného opevnění města. Nad ní se vypíná bílý moderní maják. Na nábřeží stojí za to navštívit kostel Zvěstování Panny Marie (katedrála Rhodos) - velkolepá budova v novogotickém slohu. Hned při příchodu do přístavu nás upoutá vysoká věž kostela sv. Jana nazývaného také Evangelismós (kostel Zvěstování).

Text: popis
23.11. 2019 - Pavel Vítek