Graficke pismenko Katedrála Zesnutí přesvaté Bohorodice byla postavena předním bulharským architektem Genčo Kunevem v letech 1880 – 1886 jako symbolická památka na nově nabytou nezávislost této země po okupaci Osmanskou říší. Mezi nejzajímavější patří množství fresek z pol. 20. století, vyřezávané biskupské křeslo a zlatem zdobená vitrážová okna. První kámen na stavbu chrámu položil v roce 1880 kníže Alexander I. z Battenbergu. Jméno, které bylo pro katedrálu vybráno, Nanebevzetí Svaté Matky, bylo dáno na památku ruské císařovny Marie Alexandrovny, bulharské patronky a tety bulharského panovníka.

Text: historie
18.11. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: https://www.bulharsko-web.cz