Graficke pismenko Křenovice se připomínají poprvé v roce 1265, kdy je král Přemysl Otakar II. postoupil družiníkovi biskupa Bruna ze Schaumburka Herbertovi z Fulštejna. V roce 1330 tehdejší majitel Hynek Berka z Dubé panství postoupil olomoucké kapitule, jejímž majetkem byla obec a dvůr až do roku 1948.

 
Graficke pismenko Původní starý dvůr se nacházel na východním okraji vsi, datum založení není známé. Zničen byl ale za třicetileté války. Proto kapitula přistoupila kolem roku 1700 k výstavbě dvora nového, jehož severní vstupní stranu tvořila jednopatrová správní budova, k níž se na východní a západní straně připojovala kratší křídla. Sloužila i pro pobyt členů kapituly a označovala se jako zámek. Hlavní severní průčelí bylo obráceno do ulice a bylo zdobeno znakem olomoucké kapituly.
 
Graficke pismenko Po znárodnění v roce 1948 sloužil dvůr se zámkem zemědělskému učilišti. Údržba budov byla minimální, takže po zrušení školního statku v 80. letech 20. století byly téměř všechny budovy včetně zámku pobořeny a na jejich místě postaveny objekty nové. Vyjímku tvoří jižní hospodářská budova, která se jen zčásti dochovala v původní podobě.
 
Graficke pismenko Současný "dvůr" spravuje Státní pozemkový úřad

Text: historie
20.5. 2020 - D. Dohňanský, zdroj: F.Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska