Pondělí, 30. listopad 2020. Svátek slaví Ondřej, zítra Iva

Graficke pismenko Kovárna v Doubravicích je samostatně stojící přízemní objekt s patrovým rizalitem umístěným v jedné třetině celkové délky. Stojí na zhruba obdélném půdoryse o délce cca 23 m a šířce 7 m. Nad bočními křídly je okapově orientovaná valbová střecha, rizalit má sedlovou, štítově orientovanou střechu. Jižní křídlo zaujímají chlévy, severní je obytné. Průčelí obytného křídla je členěno třemi osami otvorů ve fasádě. V první a třetí jsou novodobá trojdílná okna, v prostřední jsou vstupní dveře. Omítka je hladká, bílá.

 
Graficke pismenko Vnitřní prostory jsou opatřené trámovým stropem s prkenným záklopem. Dvouramenné točité schodiště s dřevěnými stupni zpřístupňuje patro v rizalitu, které je rozděleno na zadní neosvětlenou část nad kovárnou a přední část nad loubím. V přízemí rizalitu je kovářská dílna, se zachovanou zděnou kovářskou výhní, nesenou třemi arkádami. Prostor kovárny je sklenutý dvěma plackami na příčný pas. Před prostorem kovárny je pod rizalitem loubí, nesené válcovými pískovcovými pilíři s hranolovými patkami a toskánskými hlavicemi.
 
Graficke pismenko Doubravická kovárna je památkově chráněná kulturní památka od roku 1964.

Text: popis
6.11. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz