Sobota, 28. listopad 2020. Svátek slaví Rene, zítra Zina

Graficke pismenko Starší sloup se sousoším Panny Marie s dítětem pochází z roku 1703. Jedná se o hodnotnou raně barokní plastiku se zajímavým ornamentálně řešeným soklem. Sloup je samostatně stojící pískovcová skulptura vysoká asi 5,5 m. N

 
Graficke pismenko a základní čtvercové betonové desce je osazena podstava s nízkým soklem, ukončeným zvonovnicí. Na čele podstavy je oválná kartuše s reliéfem obrácené radlice. Po stranách kartuše jsou esovitě prohnuté pásky a dole i nahoře stočené voluty. Pod kartuší je nápis kapitálkou „IAN MALEK/1703“. Na ostatních stranách je plastické diamantování. Římsu završuje zvonovnice. Na římse spočívá ve výšce cca 1,5 m nízký plint sloupu.
 
Graficke pismenko Sousoší P. Marie s dítětem stojí ve výšce 4,2 m na kruhovém plintu. P. Marie stojí v kontrapostu pravé nohy v bohatě řaseném plášti s nahým Ježíškem, sedícím na pravé ruce. V levé ruce drží na prsou jablko, na němž má Ježíšek položenou pravou ruku.
 
Graficke pismenko Na návsi stojí dva sloupy, oba se sousoším Panny Marie, téměř vedle sebe. Nový sloup byl postaven, aby nahradil starý mariánský sloup pocházející z roku 1703, který měl být zbourán. Protože ke stržení původního sloupu nedošlo, stojí na moravičanské návsi mariánské sloupy dva. Sloupy i okolní prostranství, kde se konají i mariánské modlitby, jsou po rekonstrukci. Starší sousoší je památkově chráněno od roku 1964.

Text: popis
1.11. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz