Pondělí, 30. listopad 2020. Svátek slaví Ondřej, zítra Iva

Málkovice

Bělidlo a tkalcovna Adolfa Landsbergera č. I, Slezan 06

Graficke pismenko Areál se skládá ze dvou budov: vlastní tkalcovny, orientované podél Těšínské ulice a tvořící nároží s ulicí Nádražní, a subtilnějšího obytného domu, tvořícího protiváhu tkalcovny, štítově orientovaného do nové Nádražní ulice. Mezi oběma budovami bylo vymezeno větší provozní nádvoří.

 
Graficke pismenko Tkalcovnu tvoří mohutný obdélný dvoutraktový blok třípatrové stavby s nízkou valbovou střechou. V zadní třetině vystupuje z obvodu hmoty budovy směrem do nádvoří masivní schodišťový rizalit ve stejné výši jako samotná stavba. Celek tkalcovny se vyznačuje vysoce zdobnou fasádou v kombinaci světlých hladkých ploch a zvýrazňujících prvků z režného zdiva, tolik typického pro průmyslové objekty konce 19. a počátku 20. století.
 
Graficke pismenko V případě Málkovic tvoří hlavní prvky fasády cihlové pilastry, trojitě odstupňované, které dělí průčelí vůči Nádražní ulici na 5osé, průčelí k Těšínské ulici na 13osé (5 přední trakt, 8 zadní). Masivnější pilastry zvýrazňují i nároží budovy. Zvýšené přízemí je v každé ose prolomeno velkými, půlkruhově zakončenými okny, patro pak velkými okny se segmentově stlačeným obloukem. Poslední, nižší patro je prolomeno menšími okny se stlačeným segmentem oblouku s nadokenním rámem z režného zdiva. Přízemí je od patra odděleno průběžnou, z cihelného zdiva vyvedenou profilovanou kordonovou římsou s ozuby, která však neprobíhá přes pilastry. První patro od druhého pak jednoduchou cihelnou římsou. Velmi bohatě provedená je korunní římsa z režného zdiva s odstupňovanými ozuby. Ve shodném duchu je vyveden i nádvorní rizalit. Na severozápadní straně, na štítové průčelí, navazuje krátká původně 4osá přístavba ve shodné výši, avšak zcela bez ozdobných prvků fasády. Na tuto část budovy dále podél Těšínské ulice navazuje přízemní trojosá část s mladší patrovou nadstavbou, kterou kryje prostá pultová střecha.
 
Graficke pismenko Obytná budova, jak již bylo výše popsáno, tvoří protiváhu tkalcovny. Jedná se o obdélnou patrovou stavbu se štítem orientovaným do Nádražní ulice, krytou prostou sedlovou střechou. K jihozápadu, přibližně ve středu hmoty, vystupuje úzký, ale dlouhý schodišťový rizalit. Z původně zdobné fasády patrně celého objektu, se do dnešních dnů zachovala jen ozdobná fasáda hlavního štítového průčelí. Toto 4osé průčelí je v přízemí, patře i ve štítu (2osý) prolomeno moderními, nedělenými, a tudíž charakter budovy kazícími okny. Plochu dělí, včetně nároží, mělké lizénové rámy. Horizontálně průčelí člení mělká kordonová římsa a půlkruhově profilovaná korunní římsa, nad níž vystupuje zděný štít. Ten dělí vertikálně na nižší patra navazující pilastry. Obvod štítu zdobí profilovaná římsa s mělkým štukovým ozubem a půlkruhové ukončení ve vrcholu.

Text: popis
31.10. 2019 - Jan P. Štěpánek