Středa, 25. listopad 2020. Svátek slaví Kateřina, zítra Artur

Graficke pismenko Vedle vstupu do podzemních prostor Pustých kostelů je patrný skalní reliéf Ukřižování Krista. Středem kompozice reliéfu je kříž s Kristem. Kolem kříže jsou vytesány tři postavy. Panna Marie, sv. Máří Magdaléna a snad sv. Jan Evangelista. Bohaté bývalo architektonické rámování celého výjevu, který je zasazen v mělké prohlubni. Výjev Ukřižování z obou stran obklopují čtveřice pilastrů. Na skalním reliéfu silně zapracoval zub času, Ukřižovaný Kristus je ještě poměrně dobře k poznání, postavy pod ním již dost splývají s terénem. Pilastry obklopující Ukřižování již téměř k poznání nejsou.

Text: popis
30.10. 2019 - Pavel Vítek