Graficke pismenko Ves Stará Libavá byla založena pravděpodobně někdy ve 13. stol. Poprvé je v písemných pramenech zmiňována v listině z roku 1397 pod názvem Stara Lybowa. Z názvu je patrné, že byla lokována slovanskými kolonisty. Ve vsi stávala odedávna velká mešní kaple Navštívení Panny Marie. Další kaple byla postavena východně od vesnice u silnice na Guntramovice pravděpodobně někdy mezi lety 1834-1850. Kaple je prvně zaznačena na II. vojenském mapování - Františkově z let 1836-1852. Byla zřízena rodinou Pietschovou z č. p. 16 ve Staré Libavé. Tato rodina postavila i o něco níže před rozcestím vysoký dřevěný kříž s plechovými korpusy Krista a Panny Marie Bolestné. Důvod zřízení není znám. Rodina Pietschova kapličku i okolí kříže udržovala až do roku 1945, od jara do podzimu byly vyzdobeny květinami z jejich zahrady. Po roce 1945 kaple chátrala, až se zní stala zřícenina. Na počátku 21. století zůstávalo zachováno obvodové zdivo podkovovitého tvaru (cca 3,5 x 3 m) do výšky 0,5–1,2 m. Východně od kaple stával hřbitov, který byl zcela zrušen v roce 2013. V té době byly vykáceny také stromy okolo kaple. V roce 2014 byla většina zbývajícího zdiva kaple poškozena a odstraněna. Pozemek se zbytky kaple patří obci Norberčany.

Text: historie
1.11. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: http://znicenekostely.cz, http://www.soupispamatek.com, https://pamatkovykatalog.cz a další