Graficke pismenko Ves Stará Libavá byla založena pravděpodobně někdy ve 13. stol. Ve vsi stávala velká mešní kaple Navštívení Panny Marie. O této stavbě se nezachovalo mnoho informací. Není známa doba vzniku ani její vzhled. Na Císařském povinném otisku map stabilního katastru Moravy a Slezska z roku 1834 je zachycen její půdorys.

 
Graficke pismenko Roku 1956 byla kaple, údajně dětmi, zapálena a vyhořela. Nedlouho poté došlo k její demolici. Vyřezávaný kříž s Ukřižováním Krista z  doby kolem roku 1420 byl po demolici stavby umístěn do hradní kaple ve Šternberku. Podle stáří kříže lze usuzovat také na velké stáří stavby samotné.
 
Graficke pismenko Kaple stávala na místě nového hřbitova. Označení "nový" je však sporné, jelikož hřbitov byl u mešní kaple odedávna. Z areálu se zachovala pouze část kamenné zdi. Není zřejmé, zda se jedná o hřbitovní zeď nebo pozůstatek kaple. Pozemek, na němž kaple stála, patří římskokatolické církvi.

Text: historie
29.10. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: http://znicenekostely.cz, http://www.soupispamatek.com a další


OOO