Jednolodní hřbitovní kaple byla postavena luterány někdy kolem poloviny 16. století. V r. 1897 byl do kaple přenesen hlavní oltář z kostela sv. Jiljí. V 19. a 20. století byla stavba upravována. Od r. 1996 je kulturní památkou ČR.
Hlavní obrázek místa
kaple sv. Kateřiny ve Dvorcích
© Luděk Vláčil 10/2019
Graficke pismenko Dvorce (dříve Dvorec, německy Hof) je větší obec ležící na severní Moravě v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Obec leží ve zvlněné pahorkatině Nízkého Jeseníku a její dominantou je kostel sv. Jiljí. Další sakrální památkou je hřbitovní kaple sv. Kateřiny nacházející se na severovýchodním okraji obce při ulici Budišovské.
11.12. 2019

  historie

  Ves Dvorce se prvně vzpomíná v roce 1339. V průběhu 16. století byla vesnice luteránská. Od roku 1538 zde luteránství zaváděl luteránský farář Jan Taufer. Někdy kolem poloviny 16. století, nebo snad již kolem roku 1530, byla luterány postavena jednolodní hřbitovní kaple. V roce 1630 byl do vsi dosazen katolický farář, který zahájil rekatolizaci. V roce 1897 byl do kaple přenesen hlavní oltář a kamenné náhrobky z kostela sv. Jiljí. V 19. a 20.

  Luděk Vláčil - zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/ a další, 11.12. 2019

  popis

  Kaple je jednolodní plochostropá stavba s předstupující hranolovou věží v průčelí a odsazeným polygonálním kněžištěm. Sakristie je pravoúhlá. V interiéru se nacházejí kamenné náhrobky a oltář z farního kostela sv. Jiljí. Kaple se dochovala v původním stavu mimo omítky a střešní krytinu.
  11.12. 2019
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)
  Dvorce